Nepal en wapenleveringen

Onze groene ministers hadden beloofd dat ze de verkoop van wapens aan dictatoriale regimes onmogelijk zouden maken. Maar de 500 eerste FN-mitrailleurs zijn ondertussen in Nepal aan-gekomen . Op die dag zelf kwam geen enkele groene minister nog in gewetensnood.

Georges Houtmeyers - Genk

Een schandvlek op het palmares van paars-groen. Het vrede-lievende imago van de Belgische Groenen heeft er definitief gelegen. Na Duitsland wordt nu ook in België bewezen: groene ministers mogen in onze westerse “democratieën” slechts in de regering blijven als zij hun “geweten” opzij zetten en het misdadige geweld en de almacht van de grote kapitaalgroepen steunen. Politici à la Joska Fischer, Olivier Deleuze en Jos Geysels helpen zo voortaan zonder gewetensproblemen volksopstanden in het bloed smoren. En zij stellen in alles de winsten van “onze” grote bedrijven voorop, ook die van de wapenconcerns. Want vergeten we niet dat met deze levering een bedrag gemoeid is van 25 miljoen euro (1miljard oude BF). Dat de rege-ringspartijen zo'n haast hebben met het uitvoeren van de bestelling heeft natuurlijk te maken met het feit dat het Waals Gewest meerderheidsaandeelhouder is van FN én het bedrijf wil doorverkopen aan de privé. Het zal niet baten : het “Nepalese volk”zal uiteindelijk overwin-nen

Aangeboden door onze partners