Onderhoudsplicht

In juni '99 beloofde de SPA bij monde van Stevaert en Vande Lanotte dat de onderhoudsplicht waarbij kinderen dienen te betalen voor hun bejaarde ouder in een OCMW-rusthuis vertoevende zou afgeschaft worden als zij bij de regering kwamen!

D. Brams - Tienen

Maar na bijna 4 jaar blijft het weer bij een belofte en dit tot grote ergernis van de vele gezinnen die maandelijks de hoge bedragen moeten blijven betalen en die hierdoor in een financieel onhoudbare toestand zijn verzeild geraakt met alle mogelijke gevolgen vandien!

De VLD zou de afschaffing van deze onderhoudsplicht blokkeren. Dan vragen wij ons af waarom hebben de socialisten nog altijd geen breekpunt van dit probleem gemaakt?

Het wordt in ieder geval nu de hoogste tijd juist voor de verkiezingen!