Wateroverlast

Om het agrarisch rendement in onze velden te verhogen werden perceelsgrootte, drainage en wegennet verbeterd.

Jozef Jackers - Riemst

Inderdaad, na de ruilverkavelingswet van 1956 onderging het landschap van ons Henegouws Leemplateau een ware metamorfose. Wij zagen heel wat kleine landschapselementen zoals grachten, holle wegen en houtkanten door grote graafmachines in een handomdraai uit het landschap wegwissen.

Na 1970 had men meer respect voor de waardevolle biotopen maar het Haspengouws plateau in de buurt van Riemst was onomkeerbaar verwoest. Na langdurende regen bleef het hemelwater vroeger langer in het grachtensysteem in de velden staan en fungeerde als het ware als een degelijke waterbuffer.

het wanbeheer van de overmoedige mens met zijn ingrepen in de natuur is een van de grootste factoren die voor wateroverlast zorgen.

Het oude landschap met zijn landschapselementen en boomgaarden in ere herstellen zal voor vele generaties een dwingende opdracht blijven.

Aangeboden door onze partners