Polspoel en Desmet

Ik wil langs deze weg de twee moderators gemeend feliciteren voor de voortreffelijke wijze waarop zij dit eerste verkiezingsdebat, met zes partijleiders, hebben geleid. Het duo kaartte de items aan en liet dan elk van de partij-opponenten aan het woord. Zij waakten erover dat de toegemeten tijd door iedereen werd geëerbiedigd. Alhoewel dat Philips Dewinter moeilijk leek. Blijkbaar dacht hij dat hij nog spreektijd te goed had voor de jaren dat hij van scherm is verbannen geweest.

Michel Cremers - Zonhoven

De onpartijdigheid in dit debat siert de twee moderatoren. Het was een prototype van hoe het wel kan.

Met name Hattrick Janssen en Filip Dewinter deden bij wijlen vervelend door elkaar niet te laten uitspreken. Wellicht staan zij politiek ook het verst van elkaar.

Inhoudelijk viel het op dat Mieke Vogels op een gegeven moment, bij de aanvang van haar repliek, plots reclame begon te maken voor de CD&V. Ze zei letterlijk :" Mijnheer De Clerck, in de goede oude tijd van de CVP...".

Ik hoop alleen maar dat de presentatoren van Villa Politica en De Zevende Dag het debat hebben gezien. Dan weten ze nu hoe het eigenlijk moet.