Zinvol

Zinvol, editoriaal HBvL 09.01.03.

Michel Cremers - Zonhoven

De journalist die het opneemt voor de regering gebruikt om de vervroegde verkiezingen goed te praten dezelfde schaamlapjes als de premier. Logisch dat hij dan ook de vervroegde stembusslag zinvol vindt.

Redenen als vakantie en studies zijn zeker zinvol. Maar wat met de communiefeesten ? O ja, die vraag moet ik eigenlijk niet stellen. Want het is toch deze regering die bijna alle heilige huisjes heeft gesloopt.

Het verbaast mij uitermate dat de immer goed beslagen journalist, de "echte reden" van de vervroeging van de verkiezingen ontgaan is. Daarom wil ik ze met alle plezier hier nog eens poneren. " De regering weet dat de oppositie naar het arbitragehof zal trekken zo vlug de nieuwe kieswet in het staatsblad verschijnt. Diezelfde regering talmt bewust met het publiceren van die

wet in het staatsblad. Door de verkiezingen nu met nog een maand te vervroegen, wordt de periode waarop het arbitragehof beschikt om zich uit te spreken te kort. Opzet geslaagd !"

De journalist doet het in zijn editoriaal voorkomen alsof de CD&V altijd kritiek heeft. Welnu, met de VLD in de oppositie was dat niet anders. Ter illustratie van mijn bewering het volgende. Toen de stemming van de accijnscompenserende belasting ( wet van 20.12.1995) ter stemming werd voorgelegd in de kamer, besteeg ene P. Dewael , fractieleider van de VLD het spreekgestoelte om zijn gram te halen. Hij ging zo fors tekeer dat hij dreigde een hartaanval te krijgen. (archiefbeelden VRT)Hij schreeuwde toen, dat zo vlug de liberalen in de regering zouden komen , zij die belasting zouden afschaffen.

Was dat toen ook kritiek om de kritiek, want die belasting is nog steeds niet afgeschaft.