Baron de Bonvoisin

Naar aanleiding van de vermelding van Baron de Bonvoisin in het artikel “Belg in Russische cel wegens mensenhandel” in Het Belang van Limburg van 31.12.2009 dient gepreciseerd te worden dat de heer Benoit de Bonvoisin nooit beschuldigd is geweest, noch verhoord werd, of zelfs gerechtelijk verdacht werd van banden met de CCC of de Bende van Nijvel of andere subversieve bewegingen, en bijgevolg niet werd veroordeeld voor dergelijke handelingen.

advocaat Cédric Bernes - Namen

Deze geruchten die over hem verspreid worden zijn afkomstig van een onjuiste nota van de Staatsveiligheid die in de pers werd bekendgemaakt en uitging van het Kabinet van de minister van justitie naar aanleiding waarvan de Kamer van Inbeschuldigingstelling te Brussel in haar arrest van 10 december 1987 van oordeel was dat "de nota ernstige feiten bevat, waarvan men weet dat ze onjuist zijn, ofwel oncontroleerbaar zijn zonder gerechtelijke informatie, en niet in vragende of voorwaardelijke vorm maar in de vorm van duidelijke verklaringen " en dat "de verdachten de pers nooit een ontkenning van al schijnbaar onjuiste feiten hebben toegezonden”.