Vakbonden en werkgevers maken afspraken over werkmethode

Vakbonden en werkgevers hebben afspraken gemaakt over een werkmethode waardoor vooruitgang moet worden geboekt in het sociaal overleg. Dat bleek maandag na een ontmoeting van het kernkabinet met de Groep van Tien. Ze hebben de ambitie tegen de eerste helft van volgend jaar een globale oplossing te zoeken in de discussie over het statuut arbeiders/bedienden.

belga.be

Het sociaal overleg was in december afgesprongen op de discussie over de harmonisering van beide statuten. Vorige maand had de premier Yves Leterme vakbonden en werkgevers al opnieuw rond de tafel gekregen. Toen was afgesproken begin deze maand terug samen te zitten. Premier Leterme had het na afloop over een zeer constructieve sfeer, terwijl Thomas Leysen, die de Groep van Tien voorzit, de vergadering een belangrijke etappe noemde. "De regering en sociale partners zijn zich bewust van het belang van het afsluiten van een toekomstgericht Interprofessioneel Akkoord 2011-2012", dat later dit jaar zijn beslag moet krijgen. "In dat akkoord moeten concurrentiekracht, werkgelegenheid en sociale cohesie vooropstaan, zonder de staatsfinanciën te bezwaren", zei Leterme. Hij voegde eraan toe dat de sociale partners op de hoogte werden gebracht van de opdracht die minister van Werk Joëlle Milquet aan de Hoge Raad voor Werkgelegenheid heeft gegeven om de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven te onderzoeken. Daarnaast legden de sociale partners een werkschema voor om de dialoog over het arbeiders- en bediendenstatuut te hervatten. Ze willen dat doen "in eigen beheer", maar zullen een beroep kunnen doen op twee experten.