Dwangsom asielzoekers

500 euro/DAG/ASIELZOEKER,moet de belgische staat betalen voor elke asielZOEKER,waarvoor geen slaapplaats kan worden gevonden,hetgeen overeenkomt met het NETTOmaandloon van een alleenstaande werklozensteuntrekker.Nog steeds wordt er geen voorheffing toegepast op werkloosheidsuitkeringen,zodat politiekers kunnen blijven zeggen dat werklozen 1000 euro/maand trekken,waarvan er bij de belastingafrekening op het einde van het jaar 500euro/maand overschieten.De regering drijft de doppers in armoede.Of moeten we overwegen eerst een vreemde nationaliteit verwerven,om asiel aan te vragen in belgie,en rijk te worden op kosten van de belastingbetaler.Belgie IS een land van MELK&HONIG,voor alle NIET-belgen

Michel vaes - Hasselt