10.000 handtekeningen om van De Post weer overheidsbedrijf te maken

De Kommunistische partij (KP) heeft 10.000 handtekeningen overhandigd aan het kabinet van premier Leterme. De partij vraagt een terugkeer naar een postbedrijf dat volledig door de staat wordt beheerd.

De initiatiefnemers van de petitie hebben, sinds de lancering van de petitie in februari 2008, 10.

belga.be

000 handtekeningen verzameld. De ondertekenaars zijn bezorgd over de sluiting van postkantoren, de terugloop van het werk en de verslechtering van de arbeidsomstandigheden. Een tiental mensen werd donderdag in de Wetstraat 16 ontvangen door een vertegenwoordiger van de eerste minister. De vertegenwoordiger van de premier kon hen vertellen dat De Post grotendeels in handen van de staat blijft (de Britse risicokapitaalgroep CVC Capital heeft een belang van 49,9 procent in het postbedrijf, nvdr). Hij onderstreepte ook dat de principenota over de toekomst van De Post van minister voor Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) voorziet in een verhoging van het aantal verkooppunten tot 1.300, waarvan er ten minste 650 postbureau's moeten zijn (momenteel 589), alsook een verbetering van de dienstverlening. Ook wil de regering correcte arbeidsvoorwaarden in de sector waarborgen. Twee weken geleden keurde de ministerraad nog het wetsontwerp goed dat de regels over de werking van de vrijgemaakte postmarkt moet vastleggen. Europese regels verplichten ons land immers om de Belgische postmarkt tegen 1 januari 2011 volledig open te stellen.