Pesten op het werk, M.J., Lommel

Waar wacht minister Declerck op om zijn college Decrem te volgen betreffende het pesten op het werk ?

- - -

Deze praktijken doen zich ook voor op zijn departement justitie, Vredegerecht Beringen.

Na een jaar van indienen van klachten zijn er nog steeds geen acties ondernomen.