Gratis testament, Ivo Thys, Riemst

Het wetsvoorstel van senator Guy Swennen om iedereen de mogelijkheid te bieden om gratis een testament door de notaris te laten opmaken is geweldig. Gratis door notarissen op te maken is een andere kwestie of zijn ze bereid hun bijdrage aan het notarieel fonds drastisch te verhogen? Was het niet veel eenvoudiger geweest het middeleeuws instituut "notariaat" af te schaffen en alle actes door een "echte"

- - -

ambtenaar te laten verlijden en registreren. Minstens evengoed ....en veel beterkoop.