Rouwverlof 10 dagen, Rozette Reyskens, Hasselt

Naar aanleiding van het artikel dat het rouwverlof 10 dagen moet duren was ik zeer opgelucht dat ook die beweging ook voelt wat ik allang had willen aankaarten. Wij hebben onze lieve dochter vorig jaar plotseling verloren door een verkeersongeluk. Hoe moeilijk het is om dan de draad weer op te nemen is onbeschrijfelijk.

- - -

Je zijt verlamd en moet eigenlijk na 3 dagen terug gaan werken ! Moet je indenken dat je ook alles moet regelen voor de begrafenis in deze dagen en je echt niet kunt rouwen, je wordt geleefd. Je moet rouwen, maar dit zit inderdaad nog steeds in de taboesfeer en moet zovlug mogelijk vergeten worden. Voor jezelf staat de wereld stil en alles gaat voort en deze voortdurende confrontatie is zo moeilijk. 10 dagen is op zich ook niets maar toch alleszins een begin voor de erkenning dat je kunt en mag rouwen. Voor een geboorte moet je in de welzijnsector onmiddellijk stoppen met werken als je zwanger bent en hebt nog zoveel maanden nadien. Een complete gezonde situatie waar een vrouw zich optimaal voelt. Na zo een zwaar verlies bestaat er niets voor, ja je kunt op de ziekenkas gaan maar moreel is dat heel moeilijk als je dat niet gewend zijt . Dus probeer je maar zosnel mogelijk terug te gaan werken, wat een omgekeerde wereld ! Ik denk dat de politici het zelf aan den lijve moeten ondervinden ( wat ik absoluut niemand niet wenst) om aan deze situatie iets te veranderen ! Ik hoop dat Joëlle Milquet haar gelijk haalt en dat we zo op weg kunnen gaan naar het incorporeren van rouwen in een mensenleven,niet als taboe maar als een onderdeel van het leven.zoals een geboorte.