Nieuw op 1 januari: Loondaling door negatieve inflatie

De bedienden die vallen onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB) of pc 218, goed voor zo'n 300.000 mensen uit diverse sectoren als media, ICT of callcenters, zullen in principe vanaf 1 januari 0,43 procent minder loon ontvangen.

belga.be

Dat is het gevolg van de negatieve inflatie gedurende een groot deel van dit jaar.

In België zijn de lonen gekoppeld aan de levensduurte. Er zijn wel grote verschillen tussen de sectoren. In de banksector bijvoorbeeld gebeurt de loonaanpassing om de twee maanden. Nog andere sectoren zoals de gezondheidszorg passen de lonen pas aan als de spilindex wordt overschreden. In een paritair comité zoals het ANPCB worden de lonen telkens op 1 januari gewijzigd. Na de hoge inflatie in 2008 ontvingen deze werknemers begin dit jaar 4,51 procent meer brutoloon. Door de negatieve inflatie van de laatste maanden, was echter duidelijk dat de lonen in 2010 naar beneden zouden worden aangepast. Die daling komt voor de bedienden uit het ANPCB uit op -0,43 procent, luidt het bij hr-dienstverlener SD Worx. Op een brutoloon van 2.500 euro is dat 10,75 euro minder. Ook andere categorieën zouden de lonen begin januari aanpassen aan de evolutie van de gezondheidsindex. Dat is het geval voor de voedingssector (-0,42 procent), de horeca (-0,423 procent), elektriciens (-0,44 procent) en de verzekeringssector (-0,44 procent).