Aanwervingsplan jongeren en oudere werklozen van start op 01/01

Op 1 januari gaat het aanwervingsplan voor jongeren en oudere werklozen van start. De kost van hun aanwerving moet drastisch beperkt worden via een activering van hun werkloosheidsuitkering. De activering van de werkloosheidsuitkering is een maatregel die de werkgelegenheid moet ondersteunen.

belga.be

Werklozen die aangeworven worden, kunnen zo een deel van hun werkloosheidsuitkering handhaven. De werkgevers kunnen dat bedrag van het netto te betalen salaris aftrekken. Het gaat dus om een "incentive" voor de aanwerving van bepaalde categorieën werklozen en om een drastische arbeidskostenvermindering.

Concreet zal bijvoorbeeld de activering van de uitkering voor werkzoekenden jonger dan 26 jaar zonder diploma middelbaar onderwijs 1.100 euro per maand bedragen voor degenen die minstens 3 maanden als werkzoekende ingeschreven staan. Vanaf 1 januari geldt ook een volledige vrijstelling voor 2010 en 2011 van de socialezekerheidsbijdragen voor jongeren onder de 19 jaar. Onder de aanwervingsmaatregelen voor werkloze 50-plussers valt de activering van de werkloosheidsuitkering van 1.000 euro. De werkloze moet wel ten minste 6 maanden als werkzoekende ingeschreven zijn. Voor personen die tussen 1 en 2 jaar werkzoekend zijn, werd voorzien om de huidige activering van de uitkering van 500 euro per maand op te trekken tot 750 euro per maand gedurende de eerste 12 maanden. Vanaf 4 januari 2010 zal alle bijkomende informatie te vinden zijn op www.rva.be, de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.