OCMW Antwerpen moet nieuw jaarbudget opmaken

De Antwerpse OCMW-raad heeft donderdag beslist om het budget 2010 in te trekken. Aan de administratie wordt gevraagd een nieuw budget op te maken.

Op 10 november keurde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het budget 2010 goed. Daarop gaf de toezichthoudende overheid aan dat het ingediende budget 2010 niet voldeed aan enkele vormvoorschriften.

belga.be

Daarnaast formuleerde de overheid haar bezorgdheid over het voorziene tekort van dertig miljoen euro op de stadsdotatie. Het was oppositiepartij Vlaams Belang die de kat de bel aan bond. Zij dienden klacht in bij de Antwerpse gouverneur, die hen gelijk gaf en het budget terug naar af stuurde. De OCMW-Raad besliste daarom om het ingediende budget 2010 in te trekken. De Raad geeft opdracht aan de administratie om een nieuw budget 2010 op te maken. Het nieuwe budget wordt voor pre-advies voorgelegd aan het college en ter goedkeuring aan OCMW-raad en gemeenteraad. Vlaams Belang eist alvast om in het nieuwe budget de kosten van de regularisaties af te wimpelen op de hogere overheid. "De toevloed van asielzoekers naar Antwerpen is te groot. Met de huidige middelen kunnen we de nieuwkomers geen menswaardig bestaan geven. De immigratie naar Antwerpen moet dringend afgeremd worden", aldus OCMW-raadslid Philippe Van der Sande.