Elektriciteitsverbruik, H. Schoenmakers, Maaseik

Het artikel spreekt niet over de verhoogde stookenergie ten gevolge van de stroombesparing. Veel meer dan 50% van de besparing moet aangevuld worden door centrale verwarming, met het nadeel dat fossiele brandstoffen zijn met hun hoge CO2-uitstoot in de woongebieden en de uitstoot van smogveroorzakende fijnstof.

- - -

Maak zelf maar eens een warmtebalans op