Opvang daklozen, L. Goyens, Genk

Met de haast onmogelijke taak de vele dakloze asielzoekers in deze kerstdagen onderdak te bieden oogst de regering wat ze gezaaid heeft. Het grootste deel van de daklozen zijn uit-

- - -

geprocedeerde asielzoekers , die het bevel kregen het land te verlaten maar dat niet doen, omdat zulk bevel door de overheid bijna nooit wordt uitgevoerd. Gevolg: met behulp van slinkse advocaten en een te lakse wetgeving starten ze een tweede, derde,…asielprocedure op, die telkens gevolgd wordt door een uitwijzingsbevel, dat niet uitgevoerd wordt, totdat ze na verschillende jaren de taal en wat mensen kennen en kunnen rekenen op regularisatie

Wanneer gaat men dit probleem eens ernstig en consequent aanpakken?