Klimaattop, L.D.W., Hasselt

- Graag zou ik willen reageren op de teleurstellende resultaten op de klimaattop in Kopenhagen...

- - -

In de zetel zitten kijken naar het nieuws daarrond en denken (dju toch!) helpt niet veel.

- Misschien is het naïef van mij maar de gedachte om een duidelijk signaal te geven aan de wereldleiders laat me

niet los.

Ik dacht aan een oproep aan alle (gewone) mensen (wereldwijd!) die niet akkoord zijn met de afspraken van de

leiders in Kopenhagen om ten teken van protest, ongerustheid over de toekomst, rouw om het lot van de aarde

en zijn bewoners, een zwarte vlag buiten te hangen. (een oud zwart Tshirt of een zwarte vuilzak of eender wat dat

zwart is)

- Dit is een protestsignaal dat iedereen KAN doen, dat weinig inspanning vraagt, geen geld kost en toch zeer duidelijk

is...

Misschien is het nog naïever om te vragen om dit signaal te laten buiten hangen tot er een nieuw en goed akkoord

komt?... en misschien ben ik wel helemaal achterlijk als ik hoop dat dit iets kan opleveren...

In ieder geval denk ik dat succes enkel mogelijk is als we erin slagen om dit signaal wereldwijd te laten geven.

- Ik ben echt niet bekend met wat je via computer allemaal kan... Mijn dochter maakt speciaal voor deze oproep

een email-adres voor me aan en helpt me om dit bericht via de media kenbaar te maken.

Ik ben een werkende vrouw van 51 met een gezin (man en twee kinderen) en hoop op een toekomst voor mijn

kinderen, eventuele kleinkinderen en iedereen hier op aarde.

- hopenlijk vinden jullie dit een goed idee en helpen jullie om dit kenbaar te maken over heel de wereld, eventueel met

een oproep aan mensen die op facebook zitten om dit bericht ook in het buitenland te verspreiden.

PS: - nog een idee...

Ik weet zeker dat er veel nette vrouwen zijn, die hun huis graag netjes in orde hebben en die niet graag een oud

kledingstuk buiten hangen... Misschien is het interessant om zwarte stukken stof, netjes omgestikt, te verkopen

voor dit doel...(?) In dit geval vind ik wel dat alle opbrengst daarvan moet geïnvesteerd worden in projecten ivm

klimaatmaatregelen.

- Thuis letten we op kleine zaken... misschien is dit ook niet voldoende...

Waarschijnlijk zal het niet anders kunnen dan een aantal maatregelen te laten opleggen door de overheid...

Zo zitten mensen nu eenmaal in mekaar...

- de film "the age of stupid" ligt voor me: ik heb hem nog niet durven bekijken, bang om dan echt wakker te liggen!