Gemeenteraad Bree, Eddy Van Buggenhout, Bree

In de krant van donderdag 17 december 09 lazen wij als kop van het artikel: “Bree gaat voor 19 miljoen investeren.” Mag ik erop wijzen dat in het begrotingsdocument Budget 2010 op blz. 196, kolom investeringen, een veel lager bedrag is afgedrukt: 13,29 miljoen € of bijna 6 miljoen euro minder.

- - -

Daar komt nog bij dat begrotingscijfers over investeringen in Bree altijd zeer zwaar worden overschat. Voor het dienstjaar 2008 bijvoorbeeld werd in de oorspronkelijke begroting een volume aangekondigd ten bedrage van 17,9 miljoen €, de werkelijke vastgelegde contracten beliepen slechts 5,2 miljoen €, en de werkelijke uitgaven slechts ….1,7 miljoen €. Uw verslaggever heeft weer eens klakkeloos de propaganda van de meerderheid, onder leiding van Jaak Gabriëls, overgenomen. Vele mensen in Bree ergeren zich al jaren aan zijn extreme partijdigheid. Kan daar echt niks aan gedaan worden