Leopold II, F. Jorissen, Hasselt

Geen officiele herdenking? Dan was U niet aanwezig in Brussel op 17/12/09 op het Troonplein, waar een honderdtal mensen aanwezig waren, met een vertegenwoordiger van de senaat en waar een tiental bloemstukken werd neergelegd aan het monument van Leopold II. Militairen brachten hulde met trompet en klaroen. En morgen is er te Laken een godsdienstige herdenking met neerlegging van bloemen. Ook Koning Albert zal aanwezig zijn.

- - -

afgekapte handjes is een mythe verspreid door Engelsen (jaloers dat een kleine natie als Belgie hen te vlug af was geweest - denk even wat ze nu weer deden bij de benoeming van H. Van Rompuy). Engelse protestantse missionarissen die vreemde verhalen vertelden ( jalousie omdat Koning Leopold II, de katholieke missies bevoordeelde). De Engelsen ? Wie waren de uitvinders van de concentratiekampen? De Amerikaan A. Hochschild? Wil hij de aandacht afleiden van wat er met de Indianen is gebeurd? Wanner geven ze hun land terug? Dat hebben wij tenminste gedaan met Congo aan de Kongolezen ! Wij willen zijn standbeeld weg en de Kongolezen ijveren er voor om het standbeeld van Leopold II en van Stanley terug op te richten in Kinshasa. Per slot van rekening : als Leopold II er niet was geweest, dan bestond Congo nu NIET." En voor de rest laat historici hun werk doen om meer klaarheid te krijgen.