Zeebrugge sluit 2009 positief af

De trafiek in de Zeebrugse haven zal in 2009 vermoedelijk met 5,7 procent stijgen tot 42 miljoen ton. "2009 was een bewogen jaar vol verscheidenheid", zegt havenvoorzitter Joachim Coens (foto). "De groei is vooral het gevolg van groei in de containersector en het vloeibaar aardgas.

belga.be

"

De containertrafiek in Zeebrugge kent een sterk jaar. De eerste jaarhelft was negatief maar vanaf april kende vooral de trafiek naar Azië een heropleving. De tweede jaarhelft was positief waardoor de totale containertrafiek in Zeebrugge in 2009 met 16,2 procent zal toenemen. De haven zal daarmee stranden op circa 24 miljoen ton. De tweede sector die Zeebrugge een positief jaar bezorgt, is de vloeibare bulk. In 2009 werd in Zeebrugge dubbel zoveel vloeibaar aardgas (LNG) aangevoerd. Er kwamen 76 in plaats van 38 tankschepen langs. Daardoor steeg het segment vloeibare bulk met 30 procent. De sector van de rijdende vracht zal in 2009 tot 20,6 procent minder zijn dan in 2008. De tendens is volgens Coens echter positief. Het aantal behandelde nieuwe wagens is veel sterker gedaald. 2009 zal afsluiten op circa 40,7 procent minder.