Sneeuw is geen excuus om niet te gaan werken

De sneeuwval van de afgelopen dagen heeft al voor heel veel pret, maar evengoed heel wat chaos en ellende gezorgd. Bussen, treinen en trams reden vaak niet of later en op de snelwegen was het vaak stapvoets verkeer. Toch is de sneeuwval geen excuus om niet of te laat te komen op het werk, zegt Pieter Timmermans van het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO).

Werk

"De sneeuw is geen excuus. U moet al het mogelijke doen om te gaan werken vandaag", zegt directeur-generaal Pieter Timmermans van het Verbond der Belgische Ondernemingen (VBO). "En u moet op tijd zijn: desnoods moet u maar wat vroeger vertrekken. De algemene regel is dat iedereen al het mogelijke moet doen om op zijn werk te raken", zegt Timmermans. "Veel hangt af van de sector. In de chemie bijvoorbeeld kun je niet zomaar de installaties stilleggen omdat het personeel niet op het werk raakt." Geen geld "Als u op uw werk verwacht wordt, moet u daar maar een oplossing voor vinden. Desnoods neemt u het openbaar vervoer of zoekt u een collega met wie u kunt meerijden." "U krijgt evenmin loon uitbetaald als u te laat komt. U moet maar op tijd vertrekken. U bent ook verplicht om u goed te informeren, door naar het weerbericht te luisteren. Alleen bij onvoorziene omstandigheden mag u te laat komen en wordt u toch doorbetaald", aldus Kris De Meester, verantwoordelijke welzijn op het werk bij het VBO.