Regularisatie, Sylvia Wolfs, Hasselt

In Limburg werden zowat 1400 regularisatiedossiers van 'sans-papiers' ingediend, vnl. Indiërs, maar ook Turken en Marokkanen. Wellicht zijn dit allen asielaanvragers, die hun zaak geregulariseerd willen zien. Men kan zich echter de vraag stellen waarom een Indische burger, die lid is/was van de "grootste democratie ter wereld", een democratische staat ontvlucht om hier zijn heil te zoeken.

- - -

Hetzelfde geldt voor Turken en Marokkanen, waarvoor deze thuislanden toch gelden als erkende democratische staten, waarmee België normale diplomatieke betrekkingen onderhoudt. Zou het dus niet eerder om "economische asielaanvragen" gaan? Kan België, dat zelf zwaar in de financiële problemen zit, het OCMW van de wereld blijven spelen? Dat onze overheid onze daklozen bij dit weer tenminste een warm bed bezorgen in plaats van massa's geld te investeren in vermeende asielzoekers. Het is ook wraakroepend dat deze laatsten een bestaansminimum en warme woonst krijgen, die door de overheid zelfs aan vele van onze gepensioneerden niet gegund wordt