De Gucht en Congo, Rob Berkmans, Achel

Congo investeerde jarenlang miljoenen in het aantrekken van buitenlandse lobbyfirma's (zogenaamde hedge-firms)die rommel- kredieten opkopen om deze later voor het volle pond te doen terugbetalen. Congo zelf staat hier tegenover machteloos om- dat het corrupte regime niet wil dat geheime bankrekeningen op naam van kinderen of stromannen van de president openbaar gemaakt worden en spendeert daarom opnieuw miljoenen aan rechtszakenen PR-bedrijven om de potjes gedekt te houden.

- - -

Intussen verdwijnen de winsten uit bodemrijkdommen via spookfirma's naar belastingparadijzen of in de zakken van de entourage van de leiders in plaats van benut te worden om de staatsschuld af te lossen.

Om dit kluwen van belangenverstrengeling te ontwarren is meer nodig dan een paar onverbloemde uitspraken maar het is alvast goed dat iemand,zoals Karel de Gucht er de aandacht op vestigt. Al heeft hier uiteindelijk zowel het land zelf als het halve westen boter op het hoofd en is de wil om de problemen grondig aan te pakken aan weerszijden ver te zoeken.