Wat met waterzuiveringsstation?

vtm.be

Een rechter beslist in de loop van de dag in kortgeding of het waterzuiveringssattion van Brussel-Noord vandaag weer open moet gaan.