Vlamingen willen dat werk leuk is, allochtonen zijn ambitieuzer

"Vlamingen werken om te leven, niet omgekeerd." Dat is de belangrijkste conlusie van een enquête verricht bij 2400 Vlamingen door Bexpertise, in opdracht van ESF Agentschap Vlaanderen. 85 percent van de ondervraagden gaat werken "om het levensonderhoud te betalen", al scoren "zichzelf ontplooien" en "sociaal contact" ook hoog.

Werk

Dat laatste is vooral belangrijk voor tieners. 75 percent van hen hoopt bevriend te worden met collega's. Verder wil de Vlaming een goed evenwicht bewaren tussen werk en vrije tijd. Zes op de tien ondervraagden zijn zelfs bereid om wat loon in te leveren in ruil voor meer vrije tijd. Uit de enquête blijkt eveneens dat de werkplek de ideale omgeving is om meer te leren. Daar waar 15 percent zegt dat ze vooral tijdens hun studies de nodige kennis hebben opgedaan, beweert 60 percent dat ze die kennis op de werkvloer hebben meegekregen. Ook werd de deelnemers gevraagd of werk en gezin makkelijk te combineren zijn. Meer dan een vijfde, vooral vrouwen, antwoordde negatief. Dat lijkt een belangrijke reden te zijn voor de vaststelling dat de Vlaming niet bereid is om tot zijn 60e te werken. Amper 1 op de 3 is bereid om langer professioneel actief te zijn. 15 percent wil zelfs rond zijn 50e stoppen. Allochtonen zijn wel ambitieuzer. Bijna de helft van hen is bereid om tot zijn 60e of langer te werken. Daarnaast veranderen allochtonen ook meer van job dan autochtonen. 1 op de 3 is de voorbije 10 jaar 3 keer of meer van baan veranderd. Bij de autochtonen heeft maar 11,5 percent zo een carrièreverandering ondernomen. Ten opzichte van de enquête die vorig jaar werd afgenomen, is er wel een stijging merkbaar. Dat kan volgens de onderzoekers een indicatie zijn van toenemende problemen op de arbeidsmarkt. Lees het volledige rapport in dit PDF-document