Milquet, Guido Ghekiere, Brussel

- - -

Misschien moet artikel 143 van de grondwet aangevuld worden met volgend kort zinnetje: "Belangenconflicten kunnen slechts ingeroepen worden door Franstalige gekozenen van het volk".