Discretionaire bevoegdheid, M. Cremers, Zonhoven

Vrijdag 11/12/2009 heeft de RVS de lopende asielregularisatie vernietigd. De RVS poneert in haar vonnis dat de criteria om te regulariseren een zaak van het parlement is en niet van de regering.

- - -

Volgens de RVS had het parlement een wijziging van de vreemdelingenWET moeten stemmen. Om dit vonnis nu te "ontwijken" opteert Staatssecretaris voor Migratie- en Asielbeleid Melchior Wathelet om terug te keren naar de oude regels wat de beslissingsbevoegdheid betreft. Doch, door dezelfde criteria te hanteren als in de instructienota legt hij "feitelijk" ook het vonnis naast zich neer.

Voor de individuele behandeling van een dossier beroept hij zich op zijn 'discretionaire bevoegdheid' In mensentaal "vrije macht om te beslissen".

Wat een gevaar voor willekeur betekent. Discretionaire beslissingen zijn evenzeer aan regels gebonden.

Elke asielaanvrager die zich benadeeld voelt door de beslissing van de Staatssecretaris kan bij diezelfde RVS een verzoekschrift instellen, en de beslissing aanvechten.

Met het gevelde vonnis van de RVS over de regularisatie, zie ik de kansen van afgewezen asielzoekers om met succes te procederen voor de RVS, fors toenemen. Er zijn heel wat instanties in dit land, met discretionaire bevoegdheid, die bij een procedure voor de RVS toch in het zand beten, omdat bepaalde regels niet strikt gevolgd werden.