Geen waterzuivering in Brussel

vtm.be

Het afvalwater van ruim een miljoen Brusselaars wordt al 2 weken ongezuiverd in de Zenne geloosd. Vandaar stroomt het vervuilde water naar de Rupel en de Schelde. Waarom het zuiveringsstationstation stilligt, is niet duidelijk.