Afvalophaling

De gemeenteraad van Bree wil de inzameling van het huishoudelijk afval in de toekomst via één kant van de straat laten verlopen. Die maatregel heeft volgens burgemeester Jaak Gabriels (Open VLD) enkel voordelen. Het nieuwe systeem zorgt in de eerste plaats voor een daling van de CO2-uitstoot omdat de afvalwagens niet twee maal langs dezelfde straat moeten rijden. Bovendien wordt de veiligheid van de afvalophalers verhoogd. Zij moeten nu vaak de straat oversteken en dat zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties. Dat vind ik een goede oplossing, Zolang het gaat over huisafval zakken.of glas en papier. Maar voor huishoudafval in clico's,vind ik dat het niet kan,andere bewoners kunnen ook hun huishoudafval, snachts in buren,hun clico's te dompen. En vermits de clico wordt gewogen bij het leeg maken,wil ik wel ens zien wie de rekening betaald?

vj - Meeuwen-Gruitrode