Dubai

Het emiraat Dubai, recent in het nieuws, heeft een grotere ecologische voetafdruk dan de VS:namelijk 11,9 ha per inwoner.(Voor de VS is het cijfer 9,2) Het water dat uit de fonteinen spuit en de zwembaden van de happy few vult passeert langs dezelfde ontziltingsinstallaties die ook het drinkwater leveren want het woestijnstaatje heeft zelf nauwelijks rivieren of meren. Bovendien werden inmiddels de karige, kunstmatig aangeplante bossen weer gerooid omdat de bewoners van dit Las Vegas van de golfstaten zich ergerden aan de hazen en gazellen die er hun biotoop hadden gevonden. Toch wordt dit stukje woestijn,zoals de overige emiraten,beschouwd als een ontwikkelingsland en is het bijgevolg,alhoewel het zelfs medeondertekenaar is van het Kyoto-protocol niet verplicht zijn co2 -uitstoot terug te dringen. Er is straks in Kopenhagen duidelijk nog veel werk aan de winkel ..

Rob Berkmans - Achel