Wat werkgevers moeten weten over de nieuwe CO2-maatregelen

Een bedrijfswagen waarmee de werknemer privéverplaatsingen maakt, is een belastbaar voordeel in natura. Op dit voordeel moet de werknemer belastingen betalen. In de nieuwe regelgeving voor bedrijfswagens wordt een wagen met een hoge CO2-uitstoot die ook voor privéverplaatsingen gebruikt wordt, beschouwd als een een hoger belastbaar voordeel, waardoor de werknemer minder nettoloon overhoudt.

Werk

De kans bestaat dat werknemers niet akkoord gaan met dit lagere nettoloon, zodat ze een uitweg zoeken om de meerkost te vermijden. Welke vragen en problemen mag je als werkgever verwachten? En hoe ga je ermee om? Lees het hier!