Sociale partners

alweer grijpen de vakbonden naar het stakingswapen om de gelijkstelling van arbeiders en bediendenstatuten af te dwingen en dat in een tijd van crisis en faillissementen Deze duscriminerende ongelijkheid zou men bvb ook kunnen ongedaan maken door eerst een gewapende vrede af te spreken tot de toestand zich genormaliseerd heeft en geleidelijke gelijkstelling kan invoeren,gespreid over verschillende jaren(cfr pensioenleeftijd,werktijdverkorting en brugpensioen),waarbij ook het verschil in zelfstandigenpensioenen en gewone pensioenen,wer'kloosheidsvergoedingen en extra-legale voordelen en ontslagvergoedingen van ceo's ter sprake zouden moeten gebracht worden,in één comissie,binnen de bestaande fod's.Het gaat in alle gevallen over DISCRIMINATIE, tussen mensen,die erger is als die tussen autochtonen en allochtonen waarbij rechten en voordelen gegeven worden aan mensen die er nooit voor betaalden.Ik denk niet dat leterme 2 daartoe in staat is.Zelfs BHV&staatshervorming krijgen ze niet opgestart.Mr leterme,dit is geen zaak voor werkgevers en vakbonden alleen,of begrijpt u echt niks van de rol van een regering?

Michel vaes - Hasselt