Defensie

We vernemen via de media dat de gemiddelde Belgische militair in Afghanistan 156.700 euro kost per jaar en dat voor de hele missie in dit land 76 miljoen euro is uitgetrokken. Dit bedrag is echter voorzien op de begroting van het Ministerie van Landsverdediging en moet dus opgehoest worden door Defensie alhoewel het een opdracht is in het raam van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Zo zijn er nog andere opdrachten in de rest van de wereld en in Belgie zelf o.a. in Libanon die betaald worden door Defensie en waarvoor andere ministeries dan Defensie met de pluimen gaan lopen en niet of weinig betalen.

Staf Mertens - Leuven

Een tijdje geleden vernamen we ook dat Defensie gevoelig moet afslanken, kazernes moet sluiten en zelfs goed getrainde eenheden (bataljons) moet ontbinden of zelfs afschaffen. Dit alles om te sparen. De politie zal op de duur niet sterk genoeg meer zijn om toestanden onder controle te houden. Schaf dus de getrainde troepen zoals het 1 Para te Diest niet af maar breng dit bataljon op volledige getalsterkte.