De Padt

Een schande in deze economische slechte tijden, dat er één persoon meer dan 200.000 euro kan opstrijken en niet weet wat hij eigenlijk moet doen. Kan men dit geld dan niet voor iets anders gebruiken? De federale alsook de gewestregeringen klagen dat er geen geld is om de tewerkstelling te behouden of aan te zwengelen, maar om te verkwisten is er altijd wel geld te vinden.

Jan Hermans - Kinrooi