Planbureau verlaagt inflatievooruitzichten voor 2010

Het Planbureau verwacht een jaarinflatie in 2010 van 1,5 procent. Dat is een lichte bijstelling naar beneden tegenover de prognose van 1,6 procent vorige maand. Voor 2009 blijft het Planbureau bij een verwachte jaarinflatie van nul procent.

De groeivoet van de gezondheidsindex - gebruikt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2009 gemiddeld 0,6 procent en in 2010 1,2 procent bedragen.

belga.be

Bij een eerdere prognose ging het Planbureau uit van een stijging met respectievelijk 0,6 procent en 1,3 procent. De spilindex zou niet worden overschreden in 2009 of 2010.