Miliciens in het leger

'Leger wordt een sociale instelling' (HBvL 30/09/02. In het Belgisch leger zijn alléén nog Officieren, Onderofficieren, vrijwilligers en burgers. Miliciens (plan Delcroix) bestaan reeds jaren niet meer. Daarom is het nogal misplaatst om in jullie artikel te vermelden "zegt de milicien" en iets verder in hetzelfde artikel "weet de milicien met ervaring" en ""nog meer miliciens zullen bedanken voor

ADC Marc Jacobs, Comd FI Mot, 1 Wing - 3290 Diest

het leger".