Velinx

Op bladzijde 17 van de krant van vandaag laat mevrouw Els De Bodt in dit

artikel de heer Eddie Guldolf aan het woord.

De heer Guldolf is één van de vele personeelsleden van het Tongerse

cultuurcentrum De Velinx.

Hij wordt in dit artikel aangekondigd als "Eddie Guldolf van De Velinx".

Hugo Biets - Voorzitter CC Velinx

Dit wekt verwarring en leidt tot misverstanden.

Men zou hieruit kunnen afleiden dat de heer Guldolf namens De Velinx sprak.

Dit was NIET het geval.

Het standpunt van de heer Guldolf - dat ik NIET deel maar dat ik WEL

respecteer - bindt enkel en alleen de heer Guldolf. En dus NIET De

Velinx.