Rapport Nabholz

Print
Voor mij is en blijft het door de Raad van Europa goedgekeurde
apport-Nabholz een blunder van formaat. Het is volstrekt onbegrijpelijk
dat de rijke, rotverwende Franstaligen die in Vlaanderen komen wonen en
pertinent weigeren zich aan te passen, nu worden voorgesteld als een
verdrukte, haveloze minderheid waar heel Europa medelijden mee moet
hebben.
Zoveel nonsens is enkel en alleen te danken aan de doelbewuste weigering
van de federale regering om het rapport-Nabholz te veroordelen en de
Europese regeringen, partijen en leden van de Raad van Europa degelijk te
informeren over de werkelijke toestand in België. De Franstaligen hebben
weer hun slag thuisgehaald, VLD, SP.A en Agalev staan erbij en kijken
ernaar.
De klacht van leden van de Vlaamse meerderheidspartijen bij de Raad van
Europa getuigt van een schaamteloze hypocrisie. Het is net dankzij VLD,
SP.A en Agalev dat de tweetaligheid van Brussel volledig wordt uitgehold.
De Vlaamse meerderheidspartijen doen níets tegen de wantoestanden in de
Brusselse ziekenhuizen en nemen evenmin het initiatief om zélf Vlaamse
ziekenhuizen op te richten. Daarenboven gaven zowel VLD, SP.A als Agalev
hun goedkeuring aan de eentalige toegevoegde rechters in Brussel, aan het
Taalhoffelijkheidsakkoord en aan de uitholling van de tweetaligheid van de
politieagenten. Dankzij VLD, SP.A en Agalev hebben Vlamingen in Brussel
niet langer recht op medische verzorging, politiebijstand en lokale
dienstverlening in hun eigen taal.
Vervolgens met veel poeha aankondigen dat men naar de Raad van Europa
trekt tegen de wantoestanden in de Brusselse ziekenhuizen, is ronduit
schandelijk.