Rapport Nabholz

Print
Na de goedkeuring door de Europese Raad van het rapport-Nabholz, mogen de Vlamingen van de Vlaamse partijen in de federale regering en in de oppositie klare taal eisen.
Gaan ze de door Europa opgelegde verwaalsing van Vlaanderen op zijn beloop laten, bevorderen of bestrijden met alle middelen? Zullen ze desnoods oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, belastingstaking of andere vormen van ondermijning van de Belgische staat?
Het antwoord is belangrijk voor alle Vlamingen maar in de eerste plaats voor de jonge gezinnen die in Brussel of Vlaams-Brabant wonen of er naartoe worden gelokt door de onverantwoorde propagana van de Vlaamse regering. Hebben ze er als Vlamingen nog een toekomst?
Als de partijen en politici in gebreke blijven, moeten de burgers en de drukkings- en aktiegroepen hun plaats innemen.