Woord en daad

Koninklijk begeleider Wilfried Martens is niet bij de pakken blijven zitten. Zaterdag en zondag sprak hij iedereen die van belang kan zijn bij de overgang van de regering Van Rompuy naar de regering Leterme 2. Vandaag werkt hij een voorstel van werkwijze uit voor de aanpak van het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde. Krijgt dat groen licht van de voorzitters van de vijf meerderheidspartijen, dan kan Yves Leterme nog deze week de eed afleggen als nieuwe premier.

HBvL.be Het Belang van Limburg

De aanstelling van Wilfried Martens gebeurde op vraag van de CD&V. Dat kan men afleiden uit het gegeven dat hij weliswaar pas vrijdagavond door koning Albert werd aangesteld, maar zijn uitnodiging om naar het paleis te komen reeds donderdag kreeg. Dus nog vóór de koning de andere voorzitters van de meerderheidspartijen had gesproken en géén enkele van de vier andere meerderheidsvoorzitters naar een koninklijke bemiddelaar of wat dan ook vroegen. Gebeurde dit op vraag van Yves Leterme zelf ? Is het wantrouwen binnen de CD&V ten aanzien van de persoon van Yves Leterme dan zo groot? En waarom kon Herman Van Rompuy niet zelf het terrein voorbereiden? Hij is toch nog altijd eerste minister, had al discrete gesprekken over B-H-V en geniet het vertrouwen van alle partijen.

Wilfried Martens kreeg een dubbele opdracht mee. Hij moet een kader uitwerken voor de onderhandelingen over de splitsing van de kieskring Brussel- Halle-Vilvoorde. In principe zijn er twee mogelijkheden. De eerste is dat men werkt met een soort Raad van Wijzen. Maar de liberalen van Open Vld en MR zijn daar niet voor, zij geven de voorkeur aan overleg tussen de partijvoorzitters. Deze tweede mogelijkheid lijkt ons ook de meest zinvolle. Een mogelijk politiek akkoord binnen de Raad van Wijzen zou daarna toch moeten bekrachtigd worden door de partijvoorzitters, alleen zij kunnen de verantwoordelijkheid voor hun partij opnemen.

Daarnaast moet Wilfried Martens de bereidwilligheid bij de vijf meerderheidspartijen aftasten om tot een akkoord over Brussel-Halle-Vilvoorde te komen. Hier zien we de zin niet van in. Alle partijen hebben altijd gezegd dat ze tot een onderhandeld akkoord wilden komen. We gaan er van uit dat ze dat ook nu opnieuw zullen zeggen. Maar het is geen enkele waarborg voor succes. Yves Leterme mislukte op Hertoginnedal. Kris Peeters mislukte met zijn gemeenschapsdialoog. Herman Van Rompuy kreeg zijn B-H-V-werkgroep niet op gang. We weten dan ook niet goed waarom het nu wel zou lukken. De kloof tussen woord en daad is groot.