Provinciale begroting

Print
Aangaande het artikel in de krant van 10/09/02 over de Provinciale begroting
Waar de heer Lavigne aankondigt dat de Provincie fors gaat investeren in ruimtelijke ordening en Natuur, ik citeer uit dit artikel: 'Als we de Provinciebelasting elk jaar zouden hebben geïndexeerd zou dat betekenen dat we elk jaar 3 miljoen Euro extra zouden ontvangen, maar dat wil ik niet.'

Wat hij wel wil en ook gedaan heeft ,de opcentiemen verhoogd van 300 naar 400 opcentiemen met een meeropbrengst van 11.651 Euro per jaar. Deze meerderheid die nog 4 jaar te gaan heeft besliste dat de inkomsten die normaal pas over 4 jaar zou ontvangen worden(3Miljoen Euro per jaar x 4)index ontvangt deze plus minus 12 Miljoen Euro nu jaarlijks van onze inwoners. Enige eerlijkheid zou hier op zijn plaats zijn.

Een alleenstaande werkloze betaald bijna zijn volledige maandelijkse vergoeding door aan het Vlaams gewest,Provincie en gemeente en dat noemt men dan de bestrijding van kansarmoede? Een alleenstaande ontvangt pakweg 735 Euro/maand terwijl hij 560 Euro inzake onroerende voorheffing dient te betalen en zo zijn er velen binnen Limburg! Terwijl men meer dan 1,3 Miljoen Euro subsidies over heeft voor de Gallo Romein moet de "Gewone man het uitzweten" gezond is anders.