Kadastraal inkomen Hasselt

Print
Minister Stevaert beweert in het programma Villa Politica (13/09/02) dat in Hasselt de onroerende voorheffing de laatste 10 jaren niet is vermeerderd. Wat een leugen. Hier volgen de cijfers van onze woning met tussen haakjes de gemeentelijke taksen:
In 1992 bedroeg dit 16.833 frank ( 12.593) en in 2002 was dit 21.466 fr. (14.961). Dus van 1992 tot 2002 een verhoging van liefst 4.633 frank of 27, 55 procent en de gemeentelijke taks van 2.388 fr. of 18,99 %!