Onderzoek naar lekken in Fortis-zaak afgerond

Het gerechtelijk onderzoek van kamervoorzitter-onderzoeksrechter Henri Heimans naar lekken in de Fortis-zaak is afgerond en overgemaakt aan de Gentse procureur-generaal. Dat meldt het parket-generaal.

"Op 9 november 2009 heeft de heer Henri Heimans, kamervoorzitter-onderzoeksrechter, het gerechtelijk onderzoek ten laste van onder meer mevrouw Christine Schurmans, raadsheer in het hof van beroep te Brussel, afgesloten", luidt het.

belga.be

"Het dossier werd op 10 november 2009 overgemaakt aan de procureur-generaal te Gent, die nu zal kennisnemen van de inhoud ervan." Het parket-generaal moet beslissen of personen die genoemd worden in het onderzoek vervolgd zullen worden. De verdediging kan dan nog bijkomende onderzoekshandelingen vragen. Heimans was sinds februari van dit jaar aangesteld om na te gaan of, en eventueel door wie en waarom, er gelekt werd bij het tot stand komen van het Fortis-arrest.