Zorgverzekering

Print
De beslissing over de zorgverzekering is door de Vlaamse regering genomen. De liberalen wilden v'o'or de verkiezingen niet weten van de bijdrage te koppelen aan het inkomen. Bijdrage gekoppeld aan het inkomen zijn trouwens zuivere belastingen, hoe men het ook keert of draait. Ik vind de huidige beslissing goed, ook al is de bijdrage verdubbeld.
Het feit dat sommige categorieën, het oude tarief mogen blijven betalen, is een belangrijke en begrijpelijke correctie. De CD&V wil er absoluut een belasting van maken. Ik kan mij al voorstellen waarom, maar ga dit toch nog even voor mezelf houden. Zij vinden dat de bijdrage naar "draagkracht" moet gebeuren. Weliswaar een nobel principe, maar voor de zoveelste keer, dan worden alleen die inkomens getroffen die zwart op wit geboekt staan. Het eeuwige probleem blijft dat men de draagkracht van iemand niet precies kan bepalen.

Een zeer oude zegswijze, van in de tijd dat de boeren nog gerespecteerd werden en alles nog handmatig moesten doen, illustreert dat ten overvloede :'De zemelen
van de commerce brengen meer op dan de bloem van het werk.' Het zijn ook altijd dezelfde categorie van mensen die geviseerd worden en dan bedoel ik de middeninkomens, de tweeverdieners. Voor iets te krijgen verdienen ze te veel en vallen dus buiten de prijzen. Voor te betalen valt hun inkomen dan weer wonderwel steeds binnen de prijzen. Ze zijn dus steeds de klos. Bovendien houdt men er geen rekening mee dat tweeverdieners minder 'leefcomfort' hebben aangezien, na hun dagtaakop het werk, hun tweede taak, het huishouden, nog moet beginnen.