Wickmayer en Malisse, Wilfried Croux, Hasselt

Beschamend, met dank aan Bert Anciaux en de hele vorige Vlaamse regering die dit decreet heeft goedgekeurd.

- - -

Op deze manier gaat Vlaanderen dus om met zijn weinige topatleten.

De werkwijze van de anti doping commissie waarbij ongegeneerd de privacy geschonden wordt is mensonterend, het vonnis buiten proportie.

De juiste omschrijving voor dit Anti Doping Tribunaal is Inquisitie.

Kim Klijsters en andere topsporters zijn gewaarschuwd, neem zo snel mogelijk een andere nationaliteit aan of ga in Wallonië of Brussel wonen, van Wickmayer neem ik aan dat ze dit sowieso zal doen.

Ik ben op het ogenblik NIET fier om een Vlaming te zijn.