Wickmayer en Malisse, Rob Berkmans, Achel

In de voormalige DDR bestond officieel geen beroepsverbod.D.w.z : overal werd het principe kwistig toegepast,alleen niemand durfde het in een 'model'-democratie luidop zo noemen. Dat de mogelijkheid om in eigen land beroep aan te tekenen overigens bewust in het omstreden decreet is weggelaten om 'slimme advocaten' geen proceduremogelijkheden

- - -

(achterpoortjes) aan te reiken is in een zichzelf respecterende,moderne democratie en rechtsstaat echter al even bedenkelijk. Voor ruim 600 van onze atleten is een beroep bij het TAS bovendien te duur en dus staat de deur open voor willekeur en uiteindelijk een leegloop van onze sportieve talenten naar het buitenland.Het wrange toppunt is intussen dat de WTA droogjes meedeelt dat Wickmayer alvast 'op vrijwillige basis' forfait heeft gegeven voor het toernooi van Bali. Een dergelijke lakonieke verklaring had zeker niet misstaan in de mond van een ambtenaar van de voormalige socialistische heilstaat ..