AEL

Print
AEL

AEL

'Wij zeggen wat de moslimjongeren denken' is een doordenkertje van formaat dat kan tellen. De AEL spreekt dermate opruiende taal dat zij ,op deze wijze, zichzelf uitsluiten als gesprekspartner. In plaats van te streven naar een perfecte assimilatie keert hij Vlaanderen koudweg de rug toe, van respect gesproken. Zonder overdrijven noem ik dit een grove belediging én vooral een miskenning van de jarenlange inspanningen om de allochtone gemeenschap in te burgeren.
Dat is een proces met vallen en opstaan die zeker niet gediend wordt met dubbelzinnige toogpraat in een overigens populair tijdschrift. Met een simpele scheldpartij aan het adres van je nieuwe vaderland creëer je enkel nog méér onbegrip, je zou het haast ontoerekeningsvatbaar noemen! Waarom speelt deze woordvoerder zo graag een slachtofferrol in plaats van zijn verantwoordelijkheid op te nemen?

Eens te meer stelt de bevolking vast dat het gevoerde “knuffelbeleid” een duale samenleving tot stand heeft gebracht waar enkel nog gesproken wordt over rechten zonder plichten. De groeiende onvrede over deze progressieve beleidsfouten worden steevast doodgezwegen in naam van de democratie, dat komt toch neer op de verkrachting van het begrip zelf?

Het resultaat is een gebroken democratie waarin 600.000 mensen uitgesloten worden, hoe lang duurt deze hypocrisie nog voort? Wanneer Humo én Knack vrijwillig een forum aanbieden voor deze valse profeet, waarom geldt dit dan niet voor de andere kant van het verhaal? Terwijl het Vlaams Blok ei zo na verboden wordt roept Abou Jahjah openlijk op tot anarchie, zonder dat de overheid een krimp geeft. Méér woorden ga ik er niet aan vuil maken, de maskers zijn nu gevallen.