Klimaatvluchtelingen, Andy Vermaut, Koekelaere

Wetenschappers zijn er van overtuigd dat we in de komende 50 jaar tussen de 50 en 250 miljoen mensen zullen hebben die ten gevolge van de klimaatverandering zullen moeten vluchten. Helaas hebben deze mensen geen statuut. Mensen die moeten vluchten omwille van de klimaatverandering passen niet in de definitie van vluchteling.

- - -

Deze mensen vluchten niet wegens een gegronde vrees voor vervolging omwille van hun ras, godsdienst, politieke overtuiging of nationaliteit of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Klimaatvluchtelingen bestaan juridisch niet. Zou Europa er willen op aandringen om deze mensen juridisch te beschermen en ook onderdak te verlenen? Europa is immers mee verantwoordelijk voor het leed dat veel van deze mensen moeten ondergaan. Ik heb hiertoe een verzoekschrift gericht aan het Europees Parlement en hoop eerstdaags hieromtrent een antwoord te mogen ontvange