Amerika wil oorlog

Indien men het gehele kostbare oorlogsapparaat ziet van de Amerikanen en het vele geld dat er naartoe gaat in acht neemt, dan is het duidelijk waarom de Amerikanen af en toe oorlog willen. Het tuig moet gebruikt worden en uitgeprobeerd om het nog te verbeteren. Daarbij is het een enorm punt voor de oorlogsindustrie dat de indruk kan gewekt wekken dat het materiaal ook nodig. Stel eens 10 jaar voor zonder gebruik? Dan beginnen de belastingbetalers te mopperen en geeft het congres géén toestemming meer voor hoge defensiebudgetten.

Willy Degheldere - Brugge

Daabij telt ook de werkverschaffing. Oorlogsindustrie weg en er ontstaat een reusachtige werkloosheid. Politici redeneren totaal anders dan hetgeen wat de gewone burgers vatten en zien. Het komt er enkel op aan van de burgers op te jutten dat ze met een meerderheid de strategie van de overheid steunen. En de aanslag van 12 September was voor Bush een geschenk uit de hemel. De man die bij de presidentsverkiezingen verkondigde dat hij zich minder met buitenlandse politiek zou bezig houden en meer met de binnenlandse toestanden heeft totaal het roer gewend.